بزرگداشت مقام حضرت جعفر طیّار(ع)

پنج‌شنبه ۱۲ دی ماه ۱۳۹۸/ ۶ جمادی الاولی ۱٤٤١

استاد بندانی نیشابوری / روضه