شب رحلت حضرت فاطمه معصومه (س)

جمعه ۱۵ آذرماه ۱۳۹۸ | شب ۱۰ ربیع الثانی ١٤٤١

استاد سیدحسین مومنی (منبر)

00:00 00:00