شب اول محرم – عرب خالقی

نگارخانه عرب خالقی - شب اول محرم

10 شهریور 1398 مصادف با 01 محرم 1441