بزرگداشت مقام حضرت جعفر طیّار (ع)

پنج‌شنبه ۱۲ دی ماه ۱۳۹۸/ ۶ جمادی الاولی ۱٤٤١

حاج علی اصغر انصاریان